Jasovská jaskyňa


Adresa:
Mlynská, Jasov 044 23

Telefón:
055/466 41 65

Email:
jasov@ssj.sk

Vstupy:
apríl, máj, september, október: 10:00, 11:30, 13:00, 14:30
jún - august: každú celú hodinu od 9:00 do 16:00 (vrátane)
pondelky stále zatvorené

Správa slovenských jaskýň

Jasovská jaskyňaJasovská jaskyňaJasovská jaskyňa