Výročná členská schôdza jasovského Klubu dôchodcov


9. apr 2015

Najpočetnejšou spoločenskou organizáciou v Jasove je so svojimi 104 členmi Klub dôchodcov, na čele s predsedníčkou Helenou Budzákovou. Na výročnej členskej schôdzi, za prítomnosti starostu obce Ing. Gabriela Nagya, sa mohli pochváliť bohatou činnosťou, ktorou oživujú spoločenský a kultúrny život našich seniorov, za čo im patrí poďakovanie.


Výročná členská schôdza jasovského Klubu dôchodcov Výročná členská schôdza jasovského Klubu dôchodcov Výročná členská schôdza jasovského Klubu dôchodcov Výročná členská schôdza jasovského Klubu dôchodcov Výročná členská schôdza jasovského Klubu dôchodcov Výročná členská schôdza jasovského Klubu dôchodcov