Bukovec


Nad obcou Bukovec a vedľa obce Hýľov sa nachádza veľká Bukovecká umelá nádrž, slúžiaca ako zásobáreň pitnej vody pre mesto Košice a jeho okolie. Vodné dielo je situované západne od mesta Košice na toku potoka Ida vo Volovských vrchoch. Vodárenská nádrž Bukovec bola vybudovaná v rokoch 1968 až 1976. Okrem zásobovania obyvateľov pitnou vodou má nádrž aj ochrannú funkciu. Táto nádrž nie je pre verejnosť sprístupnená, je ale významným biotopom vodného vtáctva, obojživelníkov a vtáctva. Pre verejnosť je sprístupnená len vodná nádrž pod Bukovcom.


BukovecBukovecBukovec