Hájske vodopády


Hajské vodopády nazývané aj Vodopády Hlboký jarok sa nachádzajú v Hájskej doline (krasovej tiesňave) neďaleko od cesty spájajúcu obce Háj a Hačava. Na vodopády poukazujú dva smerovníky nachádzajúce sa na tejto ceste. Táto cesta bola postavená talianskymi vojakmi v roku 1912. Dĺžka Hájskej doliny a krasovej tiesňavy je okolo 4km. Vyskytujú sa tu vzácne rastlinné a živočíšne druhy. Pestrosť a množstvo flóry je podmienená inverziou vegetačných pásiem. Dolina oddeľuje od seba dve najvýchodnejšie planiny Slovenského krasu a to Zádielskú planinu a Jasovskú planinu. Hájsky potok, ktorý preteká dolinou, vytvára na konci tiesňavy v oblasti od Čertovho mosta vďaka výškovým rozdielom až 300 metrov v travertínových hrádzach sústavu 9 vodopádov rôznej veľkosti. Šírka Čertovho mosta je len 10 metrov a má až 100 až 150 metrov vysoké skalné steny. Vodopády Hájsky vodopád Malý most a Hájsky vodopád Veľký most sú z časti aj ľudským výtvorom. Dĺžka Hájskeho potoka je okolo 14 kilometrov a je ľavostranným prítokom rieky Turňa.

Pramení na rozhraní Slovenského krasu a Volovských vrchov (podcelok Pipitka), pod výhľadovým Jelením vrchom (947 m.n.m.) a Hačavským sedlom (814 m n. m.). Vodopády sú vysoké od 1 metra až po 7 metrov a ich výdatnosť sa odvíja od množstva zrážok. V zimnom období vodopády zamŕzajú a vytvárajú ľadové steny a cencúle.


Hájske vodopádyHájske vodopádyHájske vodopády