Jasovská jaskyňa


Jasovská jaskyňa sa nachádza v najvýchodnejšom výbežku Slovenského krasu, neďaleko východného okraja Jasovskej planiny, na južnom okraji obce Jasov. Dolný vchod do jaskyne je na pravom brehu rieky Bodva v nadmorskej výške 257 m, na východnom úpätí Jasovskej skaly, ktorá je súčasťou Národného parku Slovenský kras.

Jasovská jaskyňa bola osídlená viacmenej nepretržite už od neolitu (bukovohorská kultúra). Na stenách sa zachovalo množstvo starých nápisov a kresieb, najznámejší nápis pochádza od Jána Jiskru z Brandýsa z roku 1452. Jasovskú jaskyňu sprístupnil rád premonštrátskych kanonikov už v roku 1846. Jaskyňa je súčasťou prírodného dedičstva Slovenskej republiky. Národná rada Slovenskej republiky ju v 1994 ustanovila za prírodnú pamiatku. Súčasne patrí medzi jaskyne, ktoré sú súčasťou zoznamu svetového prírodného dedičstva UNESCO. Od roku 1995 sa v jaskyni vykonávajú ozdravovacie speleoklimatické pobyty realizované prostredníctvom Štós kúpeľov.

Približne 100m od vchodu je k dispozícií bezplatné parkovisko ako pre autá, tak aj pre busy.


Vstupy:
Apríl, máj, september, október: 10:00, 11:30, 13:00, 14:30
Jún - august: každú celú hodinu od 9:00 do 16:00 (vrátane)
Pondelky stále zatvorené, ostatné dni majú rovnaké otváracie hodiny.
Trvanie: 45 min
Teplota: 9°C

Viac info:
Správa slovenských jaskýň


Jasovská jaskyňaJasovská jaskyňaJasovská jaskyňa