Jasovské rybníky


Vznik jasovských rybníkov sa datuje do obdobia 15. storočia, kedy prepošt Peter II. vybavil u kráľa Žigmunda nariadenie, ktoré prikazovalo obyvateľom obce povinnú účasť na ich budovaní. Rybníky sú obkolesené listnatými a ihličnatými stromami, ktoré tvoria príjemnú kulisu v zužujúcej sa doline Teplice.

Rybníky sú napájané krasovým prameňom Teplice a tvoria vodný systém, ktorý slúžil na pohon rôznych vodných zariadení a môžeme ho považovať za technickú pamiatku. Pri výtoku prameňa - tzv. Veľký prameň sa voda z rybníka dostáva malým vodopádom do riečky Teplica, ktorá preteká troma ďalšími rybníkmi. V súčasnosti je funkčné a na rybačku využiteľné len najväčšie z nich, v zime poskytuje možnosť korčuľovania sa.

Okolie rybníkov je príjemnou prechádzkovou zónou v každom ročnom období, keďže jazero je z juhu ohraničené lesmi Prírodnej rezervácie Jasovské dubiny. Rybník bol donedávna liahňou pstruhov, v súčasnosti v nej žije niekoľko druhov rýb. Z nich sú najpočetnejšie kapre a karasy a najvzácnejší je rýchly pstruh. V nedávnej minulosti bol nasadený do rybníka aj bylinožravý biely amur z Ďalekého východu na zničenie premnožených vodných rastlín. V blízkosti rybníka je autokemping s možnosťou ubytovania sa.


Jasovské rybníkyJasovské rybníkyJasovské rybníky