Občasník


V našej obci v roku 2008 vznikli Jasovské noviny. Ide o občasník, ktorý sa dostane do každej domácnosti v obci. Na svojich stránkach prináša poučenie, informácie zo života obce, niekoľko faktov z histórie obce, dôležité kontakty v rámci obce a iné zaujímavosti.

Na vzniku novín sa podieľala redakčná rada v zložení:
Bröstlová Mária
Brňo Ivan
Čoltková Anita, Mgr.
Fehérová Františka, Mgr.
Martinove Pavol, PaedDr.
Pekarovičová Mária, Mgr. - šéfredaktorka

V súčasnosti redakčná rada pracuje v zložení:
Pekarovičová Mária, Mgr.
Farkašová Nora
Martinove Pavol, PaedDr.
Magdaléna Martinove, PaedDr.

Redakčná rada uvíta vaše kritické postrehy, ale aj pozitívne tvorivé nápady, ktoré môžu noviny vylepšiť, zdokonaliť. Svoje príspevky aj pripomienky môžete vkladať do schránky umiestnenej na chodbe obecného úradu, doručiť do knižnice sl. Farkašovej alebo nám ich odoslať emailom.

Na obrázku: Nora Farkašová, Františka Fehérová, Mária Pekarovičová

Občasník

Na stiahnutie:

Občasník č. 3/2015
Občasník č. 2/2015
Občasník č. 1/2015
Občasník č. 1/2014
Občasník č. 1/2013
Občasník č. 1/2012
Občasník č. 2/2011
Občasník č. 1/2011
Občasník č. 2/2010
Občasník č. 1/2010