Komisie obecného zastupiteľstva


Obecné zastupiteľstvo v Jasove určilo ako poradný orgán nasledovné komisie:

Komisia finančná, sociálnych vecí, obchodu a služieb:
Predseda: Ing. Jozef Menda
Členovia: Ildikó Filčáková, Štefan Turčik, Ing. Eva Hužvárová, Ing. Albert Ternei, Jozef Žiga, Ing. Jenő Csoltkó

Komisia stavebná, bytová a životného prostredia:
Predseda: Mgr. Tibor Kaputa
Členovia: Atilla Csoltkó, Juraj Dzurik, Ing. Kornel Takáč, Ing. František Hudák, Peter Dzurik

Komisia kultúry, školstva, športu, verejného poriadku a pre rómske otázky:
Predseda: Mgr. Stella Luteránová
Členovia: Alexander Horváth, Bc. Ladislava Takáčová, Mgr. Mária Pekarovičová, Mgr. Roland Grosoš, Bc. Nora Farkašová, Milan Dzurik, Stanislav Luterán

Komisia na ochranu verejného záujmu:
Predseda: Štefan Turčik
Členovia: Juraj Dzurik, Alexander Horváth