Vlajka


Vlajka obce Jasov pozostáva zo siedmich pozdĺžnych pruhov vo farbách červenej (1/8), žltej (1/8), bielej (1/8), červenej (2/8), bielej (1/8), žltej (1/8) a červenej (1/8). Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi, t.j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.

Vlajka obce

Krátka zástava


Krátka zástava obce Jasov je tiež pruhová, je však svojou dlhšou stranou pripojená k žrdi. Je vhodná najmä na hromadnú vlajkovú výzdovu obce.

Krátka zástava obce

Koruhva


Koruhva obce Jasov predstavuje zvislý typ obecnej zástavy, pri ktorej je textil pripojený k priečnemu rahnu, spolu s ktorým sa vztyčuje na stožiar.

Koruhva obce

Znaková zástava


Znaková zástava obce Jasov má podobu takmer štvorca, jej výška sa však v skutočnosti rovná (proporčne) výške erbu a šírka jeho šírke. Erbové znamenie je tu rozvinuté do celej plochy textilu.

Znaková zástava obce

Kombinovaná koruhva


Kombinovaná, alebo tiež "veľká" koruhva obce Jasov predstavuje spojenie koruhvy so znakovou zástavou, ktorá sa pridáva k priečnemu rahnu do hornej časti zástavy.

Kombinovaná koruhva obce

Štandarda starostu


Štandarda starostu obce Jasov má medzi ostatnými symbolmi obce osobitné postavenie. Je vlajkou starostu, jedným z odznakov jeho úradu. Podobá sa znakovej zástave, je však doplnená o lem vo farbách obce. Rozdiel je tiež v tom, že kým znaková zástava môže byť zhotovená v mnohých exemplároch, štandarda existuje spravidla len v jednom vyhotovení a býva tiež zhotovená luxusnejšou technikou.

Štandarda starostu obce